grupa7 - Grupa VIII

GRUPA VIII – RYBKI

NAUCZYCIELE  Monika Wojtkowiak – Kupaj, Anna Siek

e-mail grupowy: grupa8@przedszkolekobierzyce.pl

 

W grupie VIII w roku szkolnym 2021/2022 realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego

Karty pracy „Odkrywam siebie A+”

Wyd. Mac Edukacja