Informacja związana z COVID-19

  • Post category:Ogłoszenia

W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki zobowiązującym dyrektorów palcówek oświatowych do podjęcia  działań weryfikujących zastosowane rozwiązania organizacyjno-sanitarnych uwzględniające narastającą liczbę zachorowań wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewniających zwiększenie w placówkach bezpieczeństwa dzieci, nauczycieli i pracowników przypominamy, iż rodzice/opiekunowie wchodzący do przedszkola mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek w chwili wejścia do budynku!