KARTA INFORMACYJNA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

  • Post category:Ogłoszenia

KARTA INFORMACYJNA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA ROK SZK 2020/2021.

Szanowni Państwo

  • Informujemy, że w terminie od 17.08.2020r  do 28.08.2020r należy złożyć  KARTĘ INFORMACYJNĄ  POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA ROK SZK 2020/2021.
  • Kartę należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i umieścić w urnie znajdującej się przed wejściem do przedszkola lub mailem na adres sekretariat@przedszkolekobierzyce.pl
  • W przypadku dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu należy zaznaczyć na KARCIE – KONTYNUACJA – rachunek bankowy przydzielony w poprzednim roku szkolnym nie ulegnie zmianie.
  • W przypadku dzieci, które rozpoczynają wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu należy zaznaczyć  NOWA KARTA. Na tej podstawie zastanie Państwu wygenerowany indywidualny rachunek bankowy poprzez który będą Państwo regulować zobowiązania finansowe za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
  • Karty magnetyczne rejestrujące pobyt dziecka w przedszkolu, w przypadku dzieci, które kończą edukację przedszkolną w naszym przedszkolu należy zwrócić do dnia 30.08.2020r.
  • Karty magnetyczne rejestrujące pobyt dziecka w przedszkolu dla dzieci przyjętych od dnia 01 września 2020r należy pobrać od dnia 01.09.2020r u intendenta.

files/KARTA_INFORMACYJNA_POBYTU_DZIECKA_W_Kobierzycach_2020-_2021.pdf