Kontynuacja wychowania przedszkolnego na rok szk 2022/2023

  • Post category:Ogłoszenia

Informujemy, że w dniach od 24.02.2022 do 10.03 2022r zbierane będą Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szk 2022/2023.

Deklaracje należy składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@przedszkolekobierzyce.pl lub w wersji papierowej do urny umieszczonej przed wejściem głównym do przedszkola (budynek A).

Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Przypominamy Rodzicom, o konieczności podpisania deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych.

DEKLARACJA KONTYNUACJI 2022-2023