Projekt edukacyjny w gr IX

  • Post category:Wydarzenia

Projekt edukacyjny w gr IX pt. „W poszukiwaniu wiosny”

Na przełomie marca i kwietnia „Krasnale” z gr IX dzielnie pracowały przy realizacji projektu edukacyjnego pt. „W poszukiwaniu wiosny” . Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy w zakresie przyrody poprzez rozwijanie ekspresji plastycznej, muzycznej , teatralnej i aktywności badawczej.
W pierwszym etapie wspólnie stworzyliśmy siatkę mentalną ukazującą ich dotychczasową wiedzę oraz pytania .
Drugi etap był najciekawszy i najbardziej pracochłonny dla przedszkolaków. Na podstawie prezentacji multimedialnych poznawały świat budzącej się przyrody, wykonywały bardzo dużo prac plastycznych, uczestniczyły w doświadczeniach badawczych , przeliczały , słuchały opowiadań, poznały zawód ogrodnika oraz aktora, poznały piosenki, wiersze oraz zwyczaje ludowe związane z pierwszym dniem wiosny.
W trzecim etapie sprawdziliśmy swoją wiedzę odnosząc się do siatki z pierwszego etapu oraz rozwiązując quiz wiedzy o wiośnie. Punktem kulminacyjnym było przedstawienie teatralne pt. „W poszukiwaniu wiosny” dla młodszej grupy , gdzie każdy przedszkolak mógł wcielić się w rolę aktora na scenie.

Podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego