Projekt edukacyjny w gr VI Skrzaty

Projekt edukacyjny w gr VI Skrzaty

  • Post category:Wydarzenia

Projekt edukacyjny ,,Woda nasz skarb,,

 W grupie VI „Skrzaty” realizowaliśmy projekt edukacyjny „Woda nasz skarb”. Dzięki temu dzieci dowiedziały się o wielu sposobach wykorzystania wody.

Celem projektu było: konstruowanie wiedzy na temat właściwości i roli wody w przyrodzie, kształtowanie postaw proekologicznych, umiejętności formułowania pytań, poszukiwania odpowiedzi na zadanie pytania, a także dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej oraz rozwijanie umiejętności wnioskowania.

Na początku wspólnie stworzyliśmy siatkę wiedzy, jaką dzieci posiadają nt. wody. Skojarzenia zapisaliśmy na dużym arkuszu. Następnie siatkę pytań, na które dzieci chciały uzyskać odpowiedź w trakcie trwania projektu. Utworzyliśmy w sali kącik „Woda – źródło życia”, który systematycznie wzbogacaliśmy. Podczas zabaw, doświadczeń i eksperymentów z wodą zdobyliśmy nowe wiadomości, wykonaliśmy piękne prace plastyczne, nauczyliśmy się piosenki.

Dzięki pomocy i zaangażowaniu Rodziców powstała książeczka z pracami dzieci. Dzięki wszystkim podjętym działaniom przedszkolaki poszerzyły wiedzę nt. wody i uzyskały odpowiedzi na postawione przez siebie  pytania.