RODO – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH :

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 100).

 

CEL WPROWADZENIA RODO:

  • Ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych na terenie UE

 

DANE OSOBOWE

  • Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych Osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach,

ul. Robotnicza 19 A, 55-040 Kobierzyce reprezentowane przez Dyrektora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Natalia Suchodolska, z którą kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iodpk@przedszkolekobierzyce.pl

 

Załączniki:

1. REKRUTACJA DZIECI
2. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECI
3. RODZICE
4.KANDYDACI DO PRACY
5.PRACOWNICY
6. KONTRAHENCI
7.PRACOWNICY KONTRAHENTÓW
8. ZLECENIOBIORCY
8.Klauzula ARCHIWUM
9. ZFSS
10. OSOBY KORESPONUJĄCE
11.UCZESTNICY KONKURSÓW
12.PRZECHOWYWANIE DANYCH ( ARCHIWUM)
13. ICE – NAGŁE WYPADKI
14.ZAPYTANIA OFERTOWE
15. MONITORING
16.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
17.WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ