GRUPA  „KRASNALE”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

Bloki tematyczne:                                         

 • Nowinki z wiejskiego podwórka;
 • Wiosna na łące;
 • Poznajemy różne zawody;
 • Nasi kochani rodzice;

 

Zadania do realizacji:

 • rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci;
 • kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności;
 • określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka;
 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się;
 • poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu;
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym żab;
 • zachęcanie do poruszania się;
 • poznawanie życia pszczół i mrówek;
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla;
 • rozwijanie umiejętności współpracy;
 • kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej;
 • zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku;
 • przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów;
 • uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi;
 • zapoznanie z pracą krawcowej;
 • zapoznanie z etapami powstawania chleba;
 • zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości;
 • zapoznanie z działaniem magnesu;
 • stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców;
 • wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami;
 • wypowiadanie się na temat taty;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;