GRUPA IX „Słoneczka”  Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

 Bloki tematyczne

 • Tydzień I- Czy można cofnąć czas?
 • Tydzień II- Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?
 • Tydzień III- Kim jest mama mamy i tata taty?
 • Tydzień IV- Bale w karnawale

Zadania do realizacji;                          

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • wykonanie upominków dla Babci i Dziadka – rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej),
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • wyrzucanie śmieci do kosza,

 MAM PRAWO … „zapraszać swoich najbliższych  – Babcię i Dziadka