GRUPA IX „Słoneczka”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

Bloki tematyczne:

 • Jak jesienią dbać o zdrowie?
 • Kto może być nauczycielem?
 • W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 • Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

Zadania do realizacji:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych)
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji,​​​​​​​
 • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania- rozpoznawanie liter
 • ​​​rozwijanie umiejętności liczenia, posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • ​​rozwijanie aktywności badawczej: dokonywanie obserwacji, formułowanie wniosków,
 • ​​​​​​​wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • ​​​​​​​uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi.

PRAWA DZIECKA: „MAM PRAWO –poznawać nowych kolegów”