Grupa   IX Rybki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

 Bloki tematyczne:

 • Mijają dni, miesiące;
 • Karnawał;
 • Odwiedzili nas babcia i dziadek;
 • Mass media;
 • Zwierzęta;

 Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy;
 • budzenie zainteresowania literami;
 • rozwijanie aktywności badawczej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • pobudzanie aktywności, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego;
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek: c, cz;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej;
 • rozwijanie zainteresowań karnawałem i tradycjami z nim związanymi;
 • wprowadzenie dodawania jako przybywania;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • określanie położenia obiektu na płaszczyźnie;
 • rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego;
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom;
 • dodawanie i porównywanie liczb w zakresie 7;
 • przybliżenie nazw mass mediów;
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni;
 • bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych;

Prawa Dziecka:

Temat realizowany w styczniu

„Mam prawo… zapraszać swoich najbliższych do przedszkola”-