GRUPA  KRASNALE”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec

Bloki tematyczne:                                         

 • Dzieci z całego świata;
 • Moje podwórko;
 • Wkrótce wakacje;
 • Nadeszło lato;
 • Wyprawa do lasu.

 

Zadania do realizacji:

 • budzenie zainteresowania własnym świętem;
 • rozwijanie mowy;
 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób;
 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozróżnianie oraz klasyfikowanie drzew;