GRUPA V „Jeżyki”

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

 Bloki tematyczne:

  • Wiosna na łące
  • Poznajemy różne zawody
  • Nasi kochani rodzice
  • Kwiaty

 Zadania do realizacji;

  • Wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody; omawia cykl rozwojowy motyla; wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt.
  • Rozpoznaje osoby wykonujące określone zawody; wyjaśnia znaczenie pracy jednych osób dla drugich; wymienia zawody, które chciałoby wykonywać w przyszłości.
  • Wypowiada się na temat swoich rodziców; wypowiada się na temat spędzania czasu wolnego z rodzicami.
  • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych; rozwija zdolności budowania zdań na podstawie opowiadania.