Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

Gr. V „Misie”

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – Nasze Zmysły

II TYDZIEŃ – Poznajemy różne zawody

III TYDZIEŃ – Zabawy na śniegu

IV TYDZIEŃ – Różne rodzaje ptaków

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 • budzenie zainteresowania literami;
 • rozwijanie aktywności badawczej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • nazywanie i wskazywanie części ciała,
 • określanie na czym polega praca przedstawicieli wybranych zawodów
 • wskazywanie rekwizytów potrzebnych do wykonywania danego zawodu,
 • rozpoznawanie zawodów na podstawie słownych opisów,
 • poznanie właściwości magnesu,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8
 • zapoznanie z etapami powstawania chleba
 • określenie, czy śnieg jest czysty
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw,
 • poznawanie różnych rodzajów termometrów,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi
 • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
 • zapoznanie z parkami różnego rodzaju ,
 • poznawanie zasad zachowania się w parku narodowym,
 • rozwijanie umiejętności liczenia