Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec

 

Bloki tematyczne:

 • Dzieci z całego świata
 • Moje podwórko
 • Jak dobrze mieć sąsiada
 • Wkrótce wakacje

 

Zadania do realizacji;

 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów, szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym.
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wymienia najciekawsze zabytki w Polsce,
 • zapoznanie z krajami sąsiadującymi z Polską
 • zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły,
 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem,