ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC PAZDZIERNIK 2021 W GRUPIE V „Pszczółki”

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jak jesienią dbać o zdrowie!

  • Wiedzą co to są przetwory i z czego powstają.
  • Uczestniczą w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Kto może być nauczycielem?

  • Wykonują pracę plastyczną.
  • Pracują z tablicą demonstracyjną i interaktywną.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): W co się bawi z nami jesienny wiatr?

  • Wypowiadają się na dany temat, słuchają opowiadania.
  • W pracują w grupie.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

  • Eksperymentują w zabawach.
  • Poznają wybrane zwierzęta leśne i ich domy.