Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne grupa VI Skrzaty na miesiąc maj

Bloki tematyczne:

Wiosna na łące

Poznajemy rożne zawody

Nasi kochani rodzice

Kwiaty

 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
 • poznawanie zjawiska tęczy
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • poznawanie życia pszczół i mrówek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności współpracy.
 • kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej,
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów,
 • uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi.
 • zapoznanie z etapami powstawania chleba,
 • wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami,
 • wypowiadanie się na temat taty i mamy