ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

W GRUPIE VI „BIEDRONKI”

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jak jesienią dbać o zdrowie?

 • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody.
 • dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i po zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwag na estetyczny wygląd, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki;
 • spożywanie zdrowej zrywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych);
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;

rąg tematyczny (temat tygodnia): Kto może być nauczycielem?

 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
 • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach; dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);

Krąg tematyczny (temat tygodnia): W co się bawi z nami jesienny wiatr?

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
 • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

 Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie;
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich;

 PRAWO DZIECKA

MAM PRAWO… poznawać nowych kolegów