Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

 Bloki tematyczne:

 • Dzieci z całego świata
 • Moje podwórko
 • Jak dobrze mieć sąsiada
 • Wkrótce wakacje

 umuzykalnianie dzieci,

 • wprowadzanie dzieci w świat wartości
 • budzenie zainteresowania własnym świętem,
 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • porównywanie warunków życia na różnych kontynentach
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób.
 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem

zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek