ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE   NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021

Krąg tematyczny: Co cieszy Mikołaja?

 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu, poznawanie tradycyjny wygląd, cechy i rolę Świętego Mikołaja
 • kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja
 • wypowiadanie się na temat Świętego Mikołaja, śpiewanie piosenki i naśladowanie jej ruchem
 • rozwijanie empatii; rozumienie potrzeby pomagania potrzebującym
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

Krąg tematyczny: Jakie sporty uprawia Pani Zima?

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • poznawanie sportów zimowych, wyrabianie nawyków zdrowotnych
 • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Krąg tematyczny: O czym w święta każdy z nas pamięta?

 • poznawanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości.
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
 • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach;
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny
 • poznawanie ozdób świątecznych z różnych regionów Polski, tworzenie własnych ozdób
 • słuchanie nagrań zespołów ludowych, kolęd
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole

Krąg tematyczny: Święta tuż tuż

 • poznawanie i nazywanie tradycji związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia
 • czerpanie radości ze wspólnego bycia razem
 • okazywanie sobie nawzajem uczuć i szacunku
 • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji; zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.
 • wykonywanie ozdób świątecznych
 • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;

Prawa dziecka: „MAM PRAWO… Poznawać tradycje Świąt Bożego Narodzenia”