Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

Gr. VI  Myszki

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – Dbamy na zdrowie

II TYDZIEŃ – Jesienne nastroje

III TYDZIEŃ – W świecie teatru

IV TYDZIEŃ – Znamy te baśnie

V TYDZIEŃ- Tutaj rosły paprocie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

-rozwijanie mowy,

-budzenie zainteresowania literami.

-rozwijanie aktywności badawczej,

-rozwijanie sprawności fizycznej.

-wyrabianie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabaw i tańca,

-uświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie.

-zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami trójkąta i prostokąta

-rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

-ćwiczenie umiejętności przeliczania i tworzenia rytmów.

-wyznaczanie części wspólnej zbiorów,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-rozróżnianie stron – lewej i prawej.

-zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury,

-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4 i 5

-utrwalanie funkcji powtórzeń w kodowaniu.

-rozwijanie aktywności poznawczej – zapoznanie z etapami powstawania książki,

-zapoznanie z właściwościami fizycznymi węgla kamiennego i soli kamiennej,

-zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów.

Prawa Dziecka

„Mam prawo…mieć przyjaciela”- udział w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia