ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MARZEC 2022

Krąg tematyczny:  Dlaczego w marcu jest jak w garncu

 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • poznaje literę n, N w toku zabaw
 • dodaje i odejmuje z wykorzystaniem materiału konkretnego,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • nazywa kilka wybranych ekstremalnych zjawisk
 • wie,w jaki sposób woda krąży w przyrodzie, poznaje znaczenie wody dla środowiska oraz dla żywych organizmów,

Krąg tematyczny: Gdzie ubiera się Pani Wiosna?

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • poznaje literę f, F w toku zabaw,
 • zna wybrane informacje na temat ptaków wędrownych
 • rozumie nazwy kierunków na płaskiej przestrzeni,
 • zna zjawiska charakterystyczne dla wiosny, zna ludowe tradycje związane z pierwszym dniem wiosny,
 • wypowiada się na zadany temat, zna cechy charakterystyczne wybranych kwiatów

Krąg tematyczny: Z czego to jest zrobione?

 wie, w jaki sposób powstaje ser,

 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • wykonuje pracę plastyczną
 • wie, w jaki sposób pozyskuje się wełnę,
 • układa odpady przy odpowiednich koszach,
 • wie, w jaki sposób powstaje papier

 Krąg tematyczny: Witamy wiosnę

 odpowiada na pytania dotyczące utworu,

 • wykonuje pracę plastyczną.
 • dzieli słowa na sylaby
 • wymienia oznaki wiosny
 • obserwuje zmiany w przyrodzie
 • nazywa wybrane elementy pogody

Krąg tematyczny: : Jakie wzory i kolory lubią pisanki?

 poznaje literę ł, Ł w toku zabaw,

 • prezentuje wylosowaną emocję
 • liczy i dodaje w zakresie dziesięciu,
 • zna wybrane zwyczaje wielkanocne
 • reaguje ruchem na rytm utworu muzycznego,
 • samodzielnie układa życzenia wielkanocne
 • uczy się wiersza na pamięć,
 • zna zasady kulturalnego zachowania przy stole