ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD,

Grupa VII „SÓWKI”

Bloki tematyczne

 • Moja rodzina
 • Moja Ojczyzna
 • Moje prawa i obowiązki
 • Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • Mój dom

 Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 • Rozwijanie mowy;
 • Śpiewanie piosenek;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Reagowanie na ustalony sygnał;
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny;
 • Wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie;
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje;
 • Wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • Budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętności przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego;
 • Poznawanie praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
 • Nabywanie sprawności fizycznej;
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw;
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania się;
 • Kształtowanie nawyków higienicznych.

Prawa dziecka: „MAM PRAWO… mieć przyjaciela”. Udział w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia