Plan na miesiąc czerwiec 2021  Grupa VII

Bloki tematyczne:

  1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.
  2. Dzień i noc.
  3. Dbamy o zdrowie.
  4. Co w trawie piszczy.
  5. Wakacje, znów będą wakacje.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze.

  • Korzystanie z własnych zmysłów: smaku, dotyku, węchu, wzroku,
  • uczestniczenie w zabawach rytmicznych,
  • słuchanie dźwięków z otoczenia,
  • budowanie z naturalnych materiałów,
  • wskazywanie istotnych różnic między obrazkami, przedmiotami.