Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

Gr. VII „Sówki”

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – „Jesień w sadzie”

II TYDZIEŃ – „Smaczne warzywa”

III TYDZIEŃ – „Jaki jestem”

IV TYDZIEŃ – „Moje zmysły”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

  • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
  • nabywanie koordynacji ruchowej.
  • rozwijanie mowy,
  • rozwijanie sprawności manualnej,
  • utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów,
  • poznawanie i nazywanie wybranych części ciała,
  • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
  • rozwijanie zmysłów.

Mam Prawo… poznawać nowych kolegów,