Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń Gr. VII Sówki

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – Zwierzęta są głodne

II TYDZIEŃ –Zimo, baw się z nami

III TYDZIEŃ –Babcia i dziadek

IV TYDZIEŃ –Karnawał

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie mowy i pamięci;
 • rozwijanie ciekawości oraz aktywności poznawczej;
 • rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy;
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych;
 • określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
 • rozwijanie wyobraźni;
 • rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania do dziadków;
 • kształtowanie właściwych postaw, życzliwych zachowań wobec bliskich osób;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych;
 • współdziałanie z dziećmi w zabawie.

Prawo dziecka realizowane w styczniu:

„Mam prawo… zapraszać swoich najbliższych – Babcię i Dziadka”