Plan na miesiąc maj 2021

Grupa VII

Bloki tematyczne:

 1. Znam różne zawody.
 2. Moje podwórko.
 3. Tydzień bajek polskich.
 4. Moi rodzice.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • odpowiadanie na pytania,
 • określanie miejsca swojego zamieszkania,
 • słuchanie legend, opowiadań o Polsce,
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • słuchanie wierszy,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • składanie pociętych obrazków w całość.