ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK, Grupa VIII „RYBKI”

 Bloki tematyczne

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień w ogrodzie
 3. O sobie samym
 4. Moje zmysły

 Prawa dziecka: „MAM PRAWO… poznawać nowych kolegów”.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 • Rozwijanie mowy.
 • Śpiewanie piosenek.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poruszanie się przy wolnej i szybkiej muzyce.
 • Reagowanie na ustalony sygnał.
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych .
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).
 • Dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu.
 • Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi.
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie.
 • Wskazywanie wymienionych części ciała, nazywanie danych części ciała.