ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC styczeń 2022

GRUPA VIII Rybki

Bloki tematyczne:

 1. Zwierzęta są głodne
 2. Zimowe zabawy
 3. Babcia i dziadek
 4. Zima jeszcze trwa

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

 • wzbogacenie wiedzy na temat zimy
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami zwierząt, które zimują w Polsce
 • rozwijanie empatii wśród dzieci
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki zimy
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli w formie werbalnej i artystycznej – poprzez muzykę, śpiew, taniec i prace plastyczne.

Prawa Dziecka:

MAM PRAWO … „zapraszać swoich najbliższych – Babcię i Dziadka