GRUPA VIII „Słoneczka”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

Bloki tematyczne:

 • Łąka wiosną
 • Wiosna na wsi
 • Znamy różne zawody
 • Moi rodzice

 

Zadania do realizacji;

                                               

 • Rozwijanie sprawności fizycznej, chętne uczestniczenie w ćwiczeniach.
 • Recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Poznawanie wybranych zawodów.
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny..