ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ,

Grupa VIII „Jagódki”

Bloki tematyczne

 • Mikołaju, Mikołaju Święty…
 • Idzie zima ze śniegiem
 • Idą święta
 • Zimo baw się z nami

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 • rozwijanie mowy,
 • wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej,
 • dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
 • wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu,
 • wzbogacanie wiedzy na temat obchodów Mikołajkowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • utrwalanie pojęć: wysoko, nisko,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.

Prawa dziecka: „Mam prawo… znać tradycje Bożego Narodzenia”