GRUPA VIII „Słoneczka”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec

Bloki tematyczne:

 • Wszystkie dzieci są nasze
 • Na moim podwórku
 • Zbliżają się wakacje
 • Segregujemy śmieci nawet wakacje!

 Zadania do realizacji;

 Kształtowanie wiedzy na temat życia ludzi różnych narodowości

 • Określanie swoich cech fizycznych- płeć, wiek. kolor oczu
 • Kształtowanie wiedzy na temat szacunku do innych osób
 • Rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywania czynności samoobsługowych
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
 • Kształtowanie wiedzy na temat sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi
 • Dzielenie się zabawkami i nieprzeszkadzanie innym w zabawie
 • Rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia
 • Różnicowanie odgłosów zwierząt
 • Kształtowanie wiedz na temat pór roku
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć przez dzieci – dzielenie się swoimi przeżyciami
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania sali po zakończonej zabawie