Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj gr. I Motylki

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – Łąka wiosną

II TYDZIEŃ –  Wiosna na wsi

III TYDZIEŃ –  Znam różne zawody

IV TYDZIEŃ – Moi rodzice

V TYDZIEŃ – Zabawy na łące

 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • wzbogacenie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach;
 • kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia;
 • poznanie roślin i zwierząt łąkowych;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt na wsi;
 • poznawanie zmysłowe kwiatów – wąchanie, dotykanie, określanie kolorów;
 • utrwalenie wiadomości na temat nazw i czynności wykonywanych przez przedstawicieli różnych zwodów;
 • poszerzanie wiadomości, nabywanie umiejętności identyfikowania przedmiotów     z danym zawodem;
 • kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do rodziców. Pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą);
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Prawo dziecka na miesiąc maj:

Mam prawo spędzać czas z moimi najbliższymi . Obchody  Dnia Rodziny