GRUPA I „Kropeczki”

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

 Bloki tematyczne

 • Tydzień 1 – Mijają dni, miesiące, lata
 • Tydzień 2 – Zima i zwierzęta
 • Tydzień 3 – Babcia i dziadek
 • Tydzień 4 –Teatr

 Zadania do realizacji

 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez działania plastyczne,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech,
 • poznanie zawodu leśnika,
 • kształtowanie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie mowy i pamięci poprzez recytację wierszy,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych,
 • wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy,
 • kształcenie poczucia przynależności do rodziny poprzez wspólne celebrowanie Dnia Babci i Dziadka.
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez działania plastyczne,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech,
 • poznanie zawodu leśnika,
 • kształtowanie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie mowy i pamięci poprzez recytację wierszy,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych,
 • wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy,
 • kształcenie poczucia przynależności do rodziny poprzez wspólne celebrowanie Dnia Babci i Dziadka.