Grupa I Misie – maj

Tematy kompleksowe:

 • Znam różne zawody
 • Moje podwórko
 • Tydzień bajek polskich
 • Moi rodzice

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne

 • Zapoznanie z pracą ogrodnika
 • zapoznanie z pracą krawcowej.
 • zapoznanie z pracą policjanta.
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie mowy.
 • rozwijanie umiejętności liczenia.
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt.
 • rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 • rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych.