Grupa I Misie – czerwiec

 

Tematy kompleksowe:

 • Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny
 • Dzień i noc
 • Dbamy o zdrowie
 • Co w trawie piszczy
 • Wakacje, znów będą wakacje.

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne

 • zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka.
 • rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych.
 • podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia.
 • zapoznanie z pracą policjanta.
 • rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej.
 • rozwijanie mowy.
 • poznawanie różnych środków lokomocji.
 • zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata.
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozwijanie umiejętności liczenia.
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
 • rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 • rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych.