GRUPA I „Kropeczki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

Bloki tematyczne

 • Tydzień 1 – To jestem ja
 • Tydzień 2 – Moja grupa
 • Tydzień 3 – Moja droga do przedszkola
 • Tydzień 4 – Idzie jesień… przez las, park

Zadania do realizacji

 • integracja grupy, współtworzenie przyjaznej atmosfery,
 • wspólne ustalenie kodeksu przedszkolaka obowiązującego w grupie,
 • utrwalenie imion rówieśników z grupy,
 • poznanie i utrwalenie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnienie ich przeznaczenia,
 • rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi,
 • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
 • rozwijanie aktywności twórczej i sprawności manualnej poprzez zajęcia plastyczne,
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,
 • umuzykalnianie dzieci, kształtowanie poczucia rytmu.

Prawa Dziecka :

Temat realizowany we wrześniu

„Mam prawo …czuć się bezpiecznie „