Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec

Gr. II Kotki

 

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – Lubimy to samo ale każdy z nas jest inny

II TYDZIEŃ  –  Moje podwórko

III TYDZIEŃ – Wakacje znów będą wakacje

IV TYDZIEŃ – Wakacyjne podróże

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

  • rozwijanie mowy;
  • podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia;
  • rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych;
  • rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej;
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt;
  • rozwijanie koncentracji uwagi;
  • poznawanie różnych środków lokomocji;
  • zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata;
  • rozwijanie wrażliwości słuchowej.

Prawo dziecka realizowane w czerwcu

„Mam prawo… poznać moją najbliższą okolicę- organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych”