GRUPA II  ,,Tygryski”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

Krąg tematyczny: Oczekujemy Świętego Mikołaja

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • zapoznanie z tradycją mikołajek
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej- wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • kształtowanie postawy gotowości do pomagania

Krąg tematyczny: Czy smoki to dinozaury?

 • zapoznanie z życiem dinozaurów
 • stopniowanie przymiotnika duży
 • liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym i porządkowym
 • wzbogacenie wiedzy o dinozaurach
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Krąg tematyczny: To już zima

 • wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy
 • porównywanie zbiorów- dostrzeganie różnic
 • ćwiczenie spotrzegawczości i logicznego myślenia- poznawanie sportów zimowych i sprzętów z nimi związanych

Krąg tematyczny: Święta tuż, tuż

 • wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia
 • poznawanie tradycji świątecznych
 • wspólne poznawanie i śpiewanie kolęd
 • tworzenie ozdób świątecznych
 • wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole
 • Prawo Dziecka:

  ,,Mam prawo.. znać tradycje Świąt Bożego Narodzenia „