Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń Gr. II KOTKI

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – Zwierzęta są głodne

II TYDZIEŃ – Zimo, baw się z nami

III TYDZIEŃ – Babcia i dziadek

IV TYDZIEŃ – Karnawał

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie mowy i pamięci;
 • rozwijanie ciekawości oraz aktywności poznawczej;
 • rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy;
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych;
 • określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
 • rozwijanie wyobraźni;
 • rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania do dziadków;
 • kształtowanie właściwych postaw, życzliwych zachowań wobec bliskich osób;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych;
 • współdziałanie z dziećmi w zabawie.

PRAWO DZIECKA GR II „KOTKI”  TEMAT REALIZOWANY W STYCZNIU

„Mam prawo… zapraszać swoich najbliższych – Babcię i Dziadka ”