Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik  Gr. II „Kotki”

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – „Jesień w sadzie”

II TYDZIEŃ – „Smaczne warzywa”

III TYDZIEŃ – „Jaki jestem”

IV TYDZIEŃ – „Moje zmysły”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów,
 • poznawanie i nazywanie wybranych części ciała,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie zmysłów. 

  PRAWO DZIECKA

  TEMAT REALIZOWANY W PAŹDZIERNIKU

  „Mam prawo… poznawać nowych kolegów