ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ 2021

GRUPA II MYSZKI

Bloki tematyczne:

 1. Znamy dużo zawodów
 2. Na moim podwórku
 3. W świecie bajek
 4. Moja rodzina

 

 • Zapoznanie z pracą ogrodnika, krawcowej i policjanta.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt.