ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

MIESIĄC WRZESIEŃ   GRUPA III MOTYLKI

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Ja i moja sala
 2. To jestem ja
 3. Moja grupa
 4. Moja droga do przedszkola
 5. Idzie jesień… przez las, park

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 poznawanie zasad bezpieczeństwa,

 • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • utrwalanie pojęcia koło,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.

Prawo dziecka na mies. Wrzesień :

„Mam prawo czuć się bezpiecznie” – poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach”