Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń Gr. I Motylki

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – Zwierzęta są głodne

II TYDZIEŃ – Zimo, baw się z nami

III TYDZIEŃ – Babcia i dziadek

IV TYDZIEŃ – Karnawał

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

  • rozwijanie umiejętności liczenia;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • rozwijanie mowy i pamięci;
  • rozwijanie ciekawości oraz aktywności poznawczej;
  • rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy;
  • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych;
  • określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
  • rozwijanie wyobraźni;
  • rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania do dziadków;
  • kształtowanie właściwych postaw, życzliwych zachowań wobec bliskich osób;

udział w uroczystościach przedszkolnych