Grupa III Misie

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta są głodne
 2. Zimowe zabawy
 3. Babcia i dziadek

Zima jeszcze trwa

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

 • wzbogacenie wiedzy na temat zimy
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami zwierząt, które zimują w Polsce
 • rozwijanie empatii wśród dzieci
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki zimy
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli w formie werbalnej i artystycznej – poprzez muzykę, śpiew, taniec i prace plastyczne.

Prawa dziecka: „„Mam prawo… zapraszać swoich najbliższych –  Babcię i Dziadka