Grupa III Misie czerwiec

Bloki tematyczne:

 • Na moim podwórku
 • Zbliżają się wakacje
 • Wakacyjne zabawy
 • Wakacje już tuż tuż

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do ćwiczeń z różnymi przyborami,
 • rozwijane sprawności fizycznej.
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • umuzykalnianie dzieci.
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności dodawania.
 • rozwijanie umiejętności liczenia.
 • rozwijanie aktywności twórczej.
 • zapoznanie z wybranymi elementami pogody,
 • poznawanie oznak nowej pory roku.
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,
 • poznawanie i nazywanie emocji oraz sposobu radzenia sobie z daną emocją.

 Prawa dziecka:    Mam prawo…. Poznać najbliższą okolicę. Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych”