ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ 2021

W GRUPIE III „Pszczółki”

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Łąka wiosną!

  • – naśladują głosy zwierząt;
  • dzieli rytmicznie (na sylaby);
  • określa położenie przedmiotów względem siebie.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Znamy różne zawody.

-wie, na czym polega praca wybranych zawodów;

– wskazuje przedmioty potrzebne do pracy danym osobom.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Moi rodzice.

– pokazuje czynności wykonywane z rodzicami;

-recytuje wiersz;

-akompaniuje do piosenki na wybranych instrumentach perkusyjnych.