GRUPA  „MYSZKI”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

Bloki tematyczne:

 • Jesień w sadzie;
 • Jesień w ogrodzie;
 • O samym sobie;
 • Moje zmysły;

 Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • porównywanie długości;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie zmysłu dotyku;
 • utrwalanie nazw kolorów;

 Prawa Dziecka

Temat realizowany w październiku

„Mam prawo… poznać nowych kolegów”-

Organizowanie zabaw z dziećmi z innych grup na świeżym powietrzu