ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2022 GRUPA IV Myszki

Bloki tematyczne:

 1. Zwierzęta zimą
 2. W co się bawić zimą?
 3. Babcia z Dziadkiem dziś świętują
 4. Zima, zima, zima..

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami zwierząt, które zimują w Polsce
 • poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • rozwijanie umiejętności porównywania
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych i konstrukcyjnych
 • stymulowanie wzroku poprzez zabawy kolorami i latarką

PRAWO DZIECKA:

„Mam prawo… zapraszać swoich najbliższych –  Babcię i Dziadka